Aktualności- copy-2

AKTUALNOŚCI

Daniel Zawadzki – Przewodniczący Rady Polskiej Fundacji Innowacyjnych Rozwiązań Pro Navitas prezentuje nowy innowacyjny projekt dotyczący systemu segregacji odpadów w przestrzeni publicznej. Celem projektu jest promocja i popularyzacja tematyki związanej z segregacją  odpadów. Pilotaż polega na dostosowaniu aktualnych rozwiązań  w zakresie gospodarki odpadami w przestrzeni publicznej na przykładzie dość popularnych w Polsce betonowych koszy na odpady.  Jest to pierwsze w Polsce innowacyjne tego rodzaju przedsięwzięcie,  które ma wesprzeć działania podejmowane  przez samorządy w zakresie poprawienia systemu gospodarki odpadami.

Edukacja w zakresie kompleksowej segregacji odpadów czyli nie tylko w domu ale też poza nim jest wciąż niedostateczna, ponadto niejednokrotnie infrastruktura punktów do przyjmowania odpadów jest niedostosowana do aktualnych potrzeb mieszkańców.

Pilotażowy projekt segregacji odpadów w przestrzeni publicznej aktualnie jest realizowany w Radomiu i potrwa do 31 października.

Uwaga: Produkt objęty ochroną patentową

Back to top