AKTUALNOŚCI

domek

Dotacje dla Warszawy

W związku z prowadzonym przez Polską Fundację Innowacyjnych Rozwiązań Pro Navitas projektem edukacyjnym w zakresie odnawialnych źródeł energii mamy przyjemność zaprosić mieszkańców dzielnicy Rembertów na spotkanie informacyjne celem zaprezentowania możliwości otrzymania dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii (tj. instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe).

Dofinansowanie przeznaczone jest dla:
– osób fizycznych,
– wspólnot mieszkaniowych,
– przedsiębiorców,
– osób prawych,
– jednostek sektora finansów publicznych, będącymi gminnymi
lub powiatowymi osobami prawnymi.

Obecnie jest to najlepszy tego rodzaju program w Polsce. Budżet działania jest ograniczony.
Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Dzielnicy Rembertów  (sala nr 012 na poziomie-1) w dniu 10.11.2015r. (wtorek) w godz.18-20ta.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Pobierz ulotkę tutaj (plik)

DSC_0272_4

Daniel Zawadzki – Przewodniczący Rady Polskiej Fundacji Innowacyjnych Rozwiązań Pro Navitas prezentuje nowy innowacyjny projekt dotyczący systemu segregacji odpadów w przestrzeni publicznej. Celem projektu jest promocja i popularyzacja tematyki związanej z segregacją  odpadów. Pilotaż polega na dostosowaniu aktualnych rozwiązań  w zakresie gospodarki odpadami w przestrzeni publicznej na przykładzie dość popularnych w Polsce betonowych koszy na odpady.  Jest to pierwsze w Polsce innowacyjne tego rodzaju przedsięwzięcie,  które ma wesprzeć działania podejmowane  przez samorządy w zakresie poprawienia systemu gospodarki odpadami.

Edukacja w zakresie kompleksowej segregacji odpadów czyli nie tylko w domu ale też poza nim jest wciąż niedostateczna, ponadto niejednokrotnie infrastruktura punktów do przyjmowania odpadów jest niedostosowana do aktualnych potrzeb mieszkańców.

Pilotażowy projekt segregacji odpadów w przestrzeni publicznej aktualnie jest realizowany w Radomiu i potrwa do 31października.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020

INNOWACYJNE POMYSŁY

PARTNERZY

Back to top